Valtuustoaloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa

Moni syrjäytyy päätöksenteosta ja demokratiasta, koska ei ole edellytyksiä ymmärttää tai lukea yleiskieltä. Siksi selko- ja monikielisyyttä.

Valtuustoaloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.

Helsingin kaupungin tulee viestiä toiminnastaan ja päätöksenteostaan myös selkokielellä.

Selkokieli on kielen muoto, jossa on otettu huomioon vastaanottajan kielelliset edellytykset. Se on rakenteeltaan helppo lukea ja ymmärtää. Selkokielen tarpeelle on monia syitä ja sitä tarvitsevia on monissa helsinkiläisissä ryhmissä, mm. vammaisissa, iäkkäissä ja suomea opiskelevissa maahanmuuttajissa.

Demokratian, tasa-arvon ja osallisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen helsinkiläinen saa tietää mistä tämän kotikaupungissa päätetään ja pystyy osallistumaan päätöksentekoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selkokielen lisäksi viestii toiminnastaan ja merkittävimmistä päätöksistään kaupungin viidellä yleisimmällä vieraskielellä (ts. venäjäksi, viroksi, somaliksi, englanniksi ja arabiaksi) ja naiden lisäksi myös saameksi.

Toivon aloitteelle tukea valtuutetuilta huomisen valtuuston kokouksessa. Tämä olisi iso askel kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja demokratian kannalta.

13.3.2018

Tasa-arvoisen, avoimen ja elinvoimaisen Helsingin puolesta

Kiitos helsinkiläiset!❤
Huikea äänipotti pistää nöyräksi. Kiitos luottamuksesta 1038 kertaa!

Vaalikampanjassa parasta oli ihmisten kohtaaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Olen saanut ympärilleni energisen ja iloisen tukiryhmän, joka oli koko ajan tukenani, koska vaaleja ei tehdä yksin. Olen myös saanut yksityislahjoituksina ihan yksityishenkilöiltä 2720 euroa joka kattoi kaikki vaalibudjettini, kiitos kaikille. Kuulun harvoihin ehdokkaisiin joiden vaalibudjetti oli 100% yksityishenkilöiden lahjoituksia.

Kesäkuussa olen lomaillut ja ladannut akkuja ja ollut heinäkuussa mukana SuomiAreenassa tärkeissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Nyt odotan innolla valtuustotyön alkamista elokuussa. Tulen vaikuttamaan tällä kaudella valtuuston lisäksi Helsingin Elinkeinojaostossa jäsenenä sekä kaupunginhallituksessa varajäsenenä.

Nyt alkaa kunnolla työt tasa-arvoisen, avoimen ja elinvoimaisen Helsingin puolesta.