fbpx

Vaaliohjelma

Innovatiivisuutta asumiseen

  • “Haluan Helsinkiin nykyistä edullisemman joukkoliikenteen.

    Teen töitä sen eteen, että joukkoliikenne olisi tulevaisuudessa maksutonta.

    Haluan Helsinkiin lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

    Tuen pienyrittäjyyttä ja pienyrittäjiä.”

Kaikille pitää turvata mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen, mieluusti myös hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärellä. Meidän pitää panostaa reilusti lisää erityisesti pienien vuokra-asuntojen tuotantoon, sekä tukea ja kannustaa rohkeasti asumiseen liittyviä innovatiivisia kehityshankkeita. Nuorten asunnottomuudesta on päästävä eroon. Kaava-asioista pitää tiedottaa paremmin, jotta kansalaiset voivat osallistua aktiivisemmin yhteisen kaupunkikuvan kehittämiseen.

Valokeilassa nuoriso – julkiset palvelut kuntoon á la Suldaan

  • “Haluan, että jokainen lapsi ja nuori saa Helsingissä laadukkaan ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen. Haluan, että oppimisympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Kannatan maksutonta varhaiskasvatusta ja ryhmäkokojen pienentämistä.

Kannatan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.

Haluan, että Helsinki tarjoaa nuorille mahdollisuuden maksuttomaan ehkäisyyn.

Toivon, että Helsingin kaupunki ottaa käyttöön harrastustakuun jokaiselle helsinkiläislapselle.”

Nuoret pitää saada paremmin mukaan päätöksentekoon. Meissä nuorissa on tulevaisuus, ja laadukkailla ja kattavilla julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla varmistetaan hyvä elämä myös tuleville sukupolville. Jokaiselle on ainakin tarjottava opiskelupaikkaa, ja koulupudokkaat on saatava takaisin koulunpenkille. Lukioiden ja ammattikoulujen oppimateriaalit maksuttomiksi.

Nuortenpalvelut kuntoon niin ettei yhdenkään nuoren tarvitse joutua pompotelttavaksi luukulta toiselle. Panostetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Helsinki on kovaa vauhtia kansainvälistyvä kaupunki joten sen on oltava viihtyisä, kiva, hauska, turvallinen asua, elää, yrittää ja kasvaa nuorena.

Toivon lisää hyvää ja laadukasta kasviruokavaihtoehtoa kouluihin ja päiväkoteihin.

“Haluan lisää töitä nuorilla ja työttömille.

Haluan ehkäistä syrjäytymistä lisäämällä mielekästä tekemistä työttömille.”

Helsingillä ei ole varaa siihen, että kotoutuminen epäonnistuu. Helsingin on oltava maailman mallikaupunki kotoutumisessa, niin että jokainen tänne tuleva saa olla ja on helsinkiläinen. Kotoutumisessa ei ole kyse vain kotoutettavien aktivoimisessa, vaan koko kaupungin asukkaiden. Yhdessä olemme Helsinki, yhdessä teemme Helsingin. Tässä asiassa olen asiantuntija ja haluan kokemukseni puhuvan puolestaan.

Yksi Helsinki – monta kulttuuria

“Toivon Helsinkiin yhä eläväisempaa ja kaikki mukaanottavaa kaupunkikulttuuria.

Toivon kaupunkiin lisää katutaidetta.”

Taustasta tai varallisuudesta riippumatta jokaisella on oikeus nauttia monipuolisesta ja laadukkaasta kaupunkikulttuurista kaikkialla Helsingissä. Lisää tukea kaipaavat erityisesti paikallistason pienet kulttuuritoimijat ja aloittavat yrittäjät. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus eivät saa jäädä korulauseiksi pöytäkirjoihin, joten rasismiin ja vihapuheeseen on puututtava kovalla kädellä.