fbpx

Kampanjan kärjet

Kaikki nuoret mukaan. Nyt.

Nuoret ovat vakavasti otettavia yhteiskunnan jäseniä ja tulevaisuuden päätöksentekijöitä. Meidän kannattaa investoida nuorten koulutukseen, reiluun työelämään ja hyvään asumiseen. Nuorten ei pitäisi joutua etsimään tukipalveluja luukulta luukulle, vaan heille tulisi antaa mahdollisuus tehdä itse päätöksiä omasta elämästään.

Lue lisää nuorisopolitiikasta

Hyvinvointivaltio 2.0: rohkeasti kohti reilumpaa työelämää ja perustuloa

Reilu työelämä ja rohkea perustuloon siirtyminen ovat kestävän hyvinvoinnin perusta. Perustulolla Suomi vastaa työelämän suureen murrokseen. Työelämän kurjistamisen on loputtava. Työttömiä ei tule rangaista siitä, että työtä ei ole tarjolla kaikille.

Lue lisää työpolitiikasta

Rohkeutta vastata ilmastonmuutokseen – ei anneta pelon voittaa

Ilmastonmuutoksen torjuminen on ihmiskunnan suurin haaste, johon on aika vastata kunnianhimoisesti. Nyt on historiallinen mahdollisuus luoda uudenlainen ja aidosti yhdessä rakennettu yhteiskunta; tasa-arvoon ja kestävään hyvinvointiin panostava Suomi.

Vastaukset haasteeseen tiedetään jo. Päästöt alas, hiilinielut ylös ja rahavirrat kestävän hyvinvoinnin tueksi panostamalla perustuloon, asumiseen ja tasa-arvoon. Nyt tarvitaan rohkeutta tehdä isot päätökset.

Lue lisää ilmastopolitiikasta