fbpx

Helsinki monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden mallikaupungiksi

Minulla on unelma Helsingistä, Suomesta ja maailmasta joka on syrjinnästä ja syrjivistä rakenteista vapaa. Olen itse monella tapaa etuoikeutettu ja hyvässä asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa ja minun ja muiden etuoikeutettujen tehtävänä on tehdä työtä sen eteen, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet taustasta riippumatta.

Olen viimeaikoina miettinyt niitä ihmisiä, joista mediakin oli uutisoinut, jotka törmäävät jatkuvasti syrjintään työmarkkinoilla heidän taustansa takia. Olen tavannut suomalaisia jotka pelkäävät heidän lastensa tulevaisuuden puolesta ja jopa harkitsevat millaiset nimet he haluavat antaa jotta eivät nimensä takia tulisi syrjityksi. Olen myös tavannut ihmisiä jotka pelkäävät työllisyytensä puolesta, koska ovat yli 50-vuotiaita. Nämä kaikki saivat minut tekemään aloitteen, joka mahdollisesti poistaa näitä ongelmia Helsingissä toteutuessaan ja toivon että tämä olisi myös malli koko Suomelle. Jätin valtuustoaloitteen ke 30.5.2018 Helsingin valtuustoon. Olen iloinen ja kiitollinen kaikille yli 38 valtuustokollegalle, jotka allekirjoittivat aloitteen.

Valtuustoaloite: Anonyymi työnhaku

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki ottaa käyttöön anonyymin rekrytoinnin ja toimii Suomessa edelläkävijänä yhdenvertaisuuden edistämisessä työmarkkinoilla.

Helsingissä on jo tehty anonyymin rekrytoinnin kokeilu, jonka tulokset olivat hyviä.

Nuorisoasiainkeskuksen lyhyestä kokeilusta tehdyn raportin mukaan kokeilun ei voida katsoa lisänneen vähemmistötaustaisten haastateltujen määrää. Kokemus oli silti myönteinen, koska malli poisti hakemuksista iän ja sukupuolen kaltaisia tietoja, jotka ohjaavat ajattelua mutta joiden ei tulisi vaikuttaa työnhaussa. ”Osa haastatteluun päässeistä arvioi, etteivät todennäköisemmin olisi tulleet kutsutuksi ilman esivalinnan anonyymiyttä” näin selviää Helsingin kaupungin vuoden 2013 henkilöstöraportista.

Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän poistamiseen. Anonyymissä rekrytoinnissa sähköisistä työhakemuksista poistetaan esimerkiksi työnhakijan nimi, sukupuoli, syntymäpaikka ym. työhön liittymättömiä seikkoja. Tällä estetään rekrytoijan ennakkoasenteiden vaikuttaminen valintoihin työhakemusten läpikäynnin aikana. Ja näin varmistetaan kaikkien ihmisten mahdollisuus tulla kutsutuksi työhaastatteluun ja rekrytoiduksi.

Maahanmuuttajien syrjintää tapahtuu työelämässä laajasti. Tämä ei kuitenkaan koske vain maahanmuuttajia tai ole vain heitä varten, vaan syrjintää kohtaavat myös yli 50-vuotiaat kantasuomalaiset sekä Suomen romanit. Anonyymi rekrytointi edistäisi Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita syrjimättömyydestä ja kaikkien kaupunkilaisten yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta.