fbpx

Informaatiovaikuttaminen vieraan valtion hyväksi kriminalisoitava

Jätin eilen eduskunnalle kaksi lakialoitetta – kansanedustajaurani ensimmäiset!

Ukrainan sodan myötä Venäjän laaja-alaiset hybridi- ja informaatio-operaatiot muodostavat yhä suuremman uhan kansalliselle turvallisuudelle myös meillä Suomessa. Siksi esitin rikoslain maanpetoksia koskevaan lukuun kahta muutosta, joiden avulla pystyttäisiin paremmin puuttumaan meihin kohdistuvaan informaatiovaikuttamiseen tai ulkomaisen tiedustelupalvelun avustamiseen.

Räikeän, vierasta valtiota hyödyttävän tai Suomea vahingoittavan informaatiovaikuttamisen kriminalisointi tukee demokraattisen yhteiskuntamme peruspilareita: avointa, kriittistä ja moniäänistä yhteiskunnallista keskustelua. Vaikeista ja herkistä asioista pitää pystyä keskustelemaan, mutta harhaanjohtavien ja keskinäistä luottamusta rapauttavien tietojen levittäminen pitää pystyä torjumaan myös rikosoikeuden keinoin.

Toisessa lakialoitteessani esitän ulkomaisen tiedustelupalvelun avustamisen säätämistä rangaistavaksi. Tiedämme nykytilanteessa, että Suomeen kohdistuu laajaa, jatkuvaa, hyvin resursoitua sekä pitkäkestoista vieraiden valtioiden tiedustelua. Muutoksella kriminalisoitaisiin tilojen, välineiden tai tietojen luovuttaminen ulkomaiselle tiedustelupalvelulle muutoin, kuin mitä rikoslaissa tällä hetkellä säädetään vakoilun osalta.

Kerään tällä viikolla eduskunnassa kansanedustajien allekirjoituksia lakialoitteisiini ja toivon, että edustajat yli puoluerajojen haluavat osoittaa niille tukensa. Muuttunut turvallisuuspoliittinen ympäristö koskettaa meitä kaikkia – nyt jos koskaan meidän tulee olla yhdessä.

Suomalaisilla on oikeus tehdä maatamme koskevia päätöksiä itsenäisesti ja käydä demokraattisen yhteiskunnan arvojen mukaista moniäänistä keskustelua. Lakialoitteillani haluan vahvistaa näiden periaatteiden toteutumista.