fbpx

Valtuustoaloite: Konkreettisia tekoja koulukiusaamisen kitkemiseksi

Konkreettisia tekoja koulukiusaamisen kitkemiseksi.

Koulukiusaaminen on äärimmäisen vakava ja julma teko. Se tuhoaa ihmisen itsetuntoa ja johtaa vakaviin mielenterveysongelmiin. Sen seuraukset ovat näiden inhimillisten kärsimyksen lisäksi yhteiskunnalle tosi vakavia. Koulukiusaamisen seurauksesta aiheutuu mm. koulupoissaoloja. Helsinkiläisen Sofia Mannerheimin sairaalakoulun arvion mukaan v. 2017 60% nuorista oli siellä koulukiusaamisen seurauksesta. Osastolla ollessaan sairaalan vuorokausi maksaa yli 1300 euroa ja avohoidossa olevilla 945 euroa. (Lastenpsykiatrisen osaston osastonhoitajan antamat luvut). Lisäksi erityisopetuksen kustannukset sairaalakoulussa ovat tuplasti normaalin yleisopetuksen hinnat eli n. 20 000 euroa vuodessa. Anu Gretschelin ja Sami Myllyniemen NEET-nuorista tehdyn kohorttitutkimuksen ensimmäisen vaiheen mukaan lähes 100% haastatelluista korostivat tarinoissaan rankkaa koulukiusaustaustaa sekä kiusaajan tai uhrin roolista. Ratkaisemattomilla koulukiusaustapauksilla voi siis olla merkittävä yhteys syrjäytymiseen, jonka kustannukset yhteiskunnalle ovat suuret ja jo esim. peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat THL:n arvion mukaan julkishallinnolle n. 370 000 euron lisäkustannukset pois lukien mm rikollisuuden, vanhustenhuollon ja erikoissairaanhoidon aiheuttamat kustannukset. (v. 2018) Pelkästään näiden perusteiden vuoksi koulukiusaamisen kitkemiseksi tarvitaan nyt konkreettisia tekoja ja panostuksia. Yleisradio uutisoi tällä viikolla Kuopion surullisen tapahtuman jälkeen helsinkiläisestä Rosasta joka on kärsinyt pitkään koulukiusaamisesta. Onneksi Rosan tarinalla oli onnellinen loppu, kun alkoi koulun, poliisin ja Aseman Lapset -yhdistyksen K-0 hankkeen yhteistyö. K-0 hanke on osa Helsingin kaupungin uutta kiusaamisen vastaista kunnianhimoista ohjelmaa (KVO13). K-0 tavoitteena on puuttua niihin pitkittyneisiin ja vakaviin kiusaamistapauksiin, joita ei muilla keinoin ole saatu loppumaan tai jotka esiin tullessaan ovat niin monimutkaisia, että niiden selvittämiseksi tarvitaan koulun ulkopuolista tukea. K-0 tuo ulkopuolisen koordinaattorin selvittämään tilanteen historiaa ja vaikutuksia sekä tukemaan koulun henkilökuntaa että perheitä pahasti tulehtuneissa tilanteissa. K-0 auttaa analysoimaan tarvittavat toimenpiteet ja ottaa mukaan paikallisen palveluverkoston eri toimijoita tarpeiden mukaan. Tämä malli on uutta koulukiusaamiseen puuttuvassa työssä ja kaupungin tulisi varmistaa sen jatkumista sekä olla tiiviisti mukana sen kehittämisessä. Tällä hetkellä Aseman Lapset ry:n K-0 toimintaa voidaan ostaa kilpailutuksen ohi toukokuun 2020 asti. Tämän jälkeen toiminta pitää kilpailuttaa. Vaikka vastaavaa osaamista ja yhteistyötä ei voi millään löytää, tulisi meidän pystyä varmistamaan, että nämä asiantuntijatehtävät pysyvät Helsingin kaupungin palvelutarjonnassa. Aseman Lapset ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joten normaalit kilpailutusmenetelmät eivät varmista osaamisen pysymistä kaupungin palvelurakenteissa. Me allekirjoittaneet valtuutetut, esitämme että Helsinki varmistaa, että jokainen konflikti ja kiusaamistapaus selvitetään ja siihen panostetaan tukemalla hyviä kokemuksia saaneiden toimintojen jatkumo Helsingin kaupungin palvelutarjonnassa.