fbpx

Valtuustoaloite: TET-jakso ei saa olla syrjivä.

Työelämään tutustuminen (TET) on osa peruskoulun opetussuunnittelmaa. Parhaimmillaan se toimii ensikosketuksena työelämään, paikkana tunnistaa omia vahvuuksiaan ja ehkä myös suunnannäyttäjänä tulevaisuuden ammattia valitessa. Valitettavasti kuitenkin suuri osa romaninuorista saa harjoittelupaikkaa hakiessaan ensimmäisen kokemuksensa työelämän syrjinnästä. Moni työnantaja syrjii romaneita, eikä ota romaninuoria harjoitteluun. He saattavat sanoa romanioppilaalle, etteivät ota ollenkaan harjoittelijoita, mutta ottavat kuitenkin esimerkiksi jonkun romaninuoren luokkatovereista harjoitteluun.

Tällä on suuri vaikutus romaninuorten itsetuntoon ja ensimmäisellä kokemuksella siitä, ettei kelpaa työelämään, on kauaskantoiset vaikutukset. Kohtelu välittää nuorelle vahvan tunteen siitä, ettei hän ole haluttu osa suomalaista yhteiskuntaa etnisen taustansa vuoksi. Henkilökohtaisen tragedian lisäksi tällä on vaikutusta myös koko yhteiskuntaan, koska tässä kohdassa nuori tulee syrjäytetyksi ja tunnetusti nuorten syrjäyttämisellä on moninaiset ja vakavat vaikutukset. Aloitetta laatiessa on kuultu aktivisteja Linda-Maria Roinetta ja Leif Hagertia, jotka ovat #romaniharjoitteluun kampanjan takana sekä Lapsiasianvaltuutetun toimiston YTT, erikoistutkija Terhi Tuukkasta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Kaupunki varmistaa ettei yksikään helsinkiläinen romaninuori kohtaisi tuollaista syrjintää TET-jaksoilla, tämän varmistamiseksi esitämme, että kaupunki ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin:

– Työnantajien asenteisiin vaikuttaminen siten, että TET-jaksot nähtäisiin mahdollisuutena saada apulaisia työpaikoille ja houkutella oppilaita tulevaisuudessa hakeutumaan kyseiselle alalle. Nuorilla on paljon osaamista, jota työnantajat voisivat nykyistä paremmin hyödyntää. Työnantajien toivoisi suhtautuvan nuoriin kunnioittavasti ja ilman rasistisia asenteita, nuorten taustoista riippumatta. Tähän liittyen kaupungin tulee järjestää näkyvää asennekampanjan. Kampanjalla pyrittäisiin vaikuttamaan työnantajien asenteisiin romaninuoria ja TET-harjoittelua kohtaan.