fbpx

Valtuustoaloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa

Moni syrjäytyy päätöksenteosta ja demokratiasta, koska ei ole edellytyksiä ymmärttää tai lukea yleiskieltä. Siksi selko- ja monikielisyyttä.

Valtuustoaloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.

Helsingin kaupungin tulee viestiä toiminnastaan ja päätöksenteostaan myös selkokielellä.

Selkokieli on kielen muoto, jossa on otettu huomioon vastaanottajan kielelliset edellytykset. Se on rakenteeltaan helppo lukea ja ymmärtää. Selkokielen tarpeelle on monia syitä ja sitä tarvitsevia on monissa helsinkiläisissä ryhmissä, mm. vammaisissa, iäkkäissä ja suomea opiskelevissa maahanmuuttajissa.

Demokratian, tasa-arvon ja osallisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen helsinkiläinen saa tietää mistä tämän kotikaupungissa päätetään ja pystyy osallistumaan päätöksentekoon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki selkokielen lisäksi viestii toiminnastaan ja merkittävimmistä päätöksistään kaupungin viidellä yleisimmällä vieraskielellä (ts. venäjäksi, viroksi, somaliksi, englanniksi ja arabiaksi) ja naiden lisäksi myös saameksi.

Toivon aloitteelle tukea valtuutetuilta huomisen valtuuston kokouksessa. Tämä olisi iso askel kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja demokratian kannalta.

13.3.2018